Clairvoyance

Clairvoyance kan være en hjælp, når du har behov for at foretage positive forandringer i dit liv. Clairvoyancen er ikke nogen facitliste, men derimod et redskab der kan hjælpe dig med at se et problem eller en livsudfordring klarere og derved hjælpe dig med at træffe nødvendige valg og beslutninger i dit liv.

Den kan hjælpe dig med at se din situation fra en ny vinkel og åbner ofte op for selvindsigter som skaber overblik over hvilke muligheder du har for at arbejde med og løse dine problemer. Du får indblik i dine styrker og svagheder og får vist de ubevidste ressourcer som du indeholder. Clairvoyancen kan være det værktøj, der netop skal til for at du bevæger dig hen imod større glæde og tilfredshed i dit liv.

Clairvoyancen er det redskab som kan hjælpe dig når du har behov for afklaring omkring specifikke problemstillinger eller har brug for inspiration og klarhed i feks. parforhold, arbejdsliv, familierelationer, kreativitet, økonomi mm.

Det er vigtigt at du bruger din skelneevne. Clairvoyancen er ikke en facitliste på dit liv. Den kan give dig nogle bekræftelser og en masse gode råd, men det er dit liv og derfor også dig selv der skal tage ansvar og beslutte dig for om du vil følge rådene eller ej.

Klik her for at bestille tid/høre mere