Forskning og Erfaring

Komplementær behandling i sundhedsvæsnet – perspektiver og udfordringer

Hvordan får vi en mere integreret sundhedssektor, hvor etableret og komplementær medicin og behandling i højere grad går hånd i hånd?

Konference afholdt af Alternativet på Christiansborg den 10. februar 2016

Et integreret sundhedsvæsen.

Vores sundhedsvæsen bygger på den vestlige medicins evidensbaserede praksis, som har fejret store succeser, resulteret i udryddelsen af talrige sygdomme, og fostret stærke behandlingsformer og forbløffende kirurgiske indgreb. Alternativet mener dog, at denne praksis bør suppleres med erfaringer og behandlingsformer, der findes inden for andre sundhedsparadigmer.

Vi ønsker et holistisk sundhedsvæsen, der tager højde for det hele menneske i et nytænkende samspil mellem etableret og komplementær behandling. Men hvordan vi får etableret et sådant samspil samtidig med, at vi respekterer begge traditioners måder at behandle og måle virkning på?

Konferencen vil ikke diskutere specifikke behandlingsformer og deres eventuelle fordele og ulemper. I stedet vil den tage et skridt tilbage og stille skarpt på, hvordan vi bygger bro mellem forskellige forståelser for evidens, samt på, hvordan et forskningscenter for komplementær behandling i Danmark kunne se ud.

Program

Velkomst v. Carolina Magdalene Maier.

Oplæg 1: Lasse Skovgaard, sundheds- og forskningspolitisk konsulent, ekstern lektor, ph.d.

”Integrative Medicine” – muligheder og udfordringer ved at integrere konventionel og alternativ behandling.

Oplæg 2: Asbjørn M. Drewes, professor, overlæge, ph.d., dr.med. Aalborg Universitetshospital.

Komplementær behandling vs. det etablerede sundhedsvæsen.

Oplæg 3: Helle Johannessen, forskningsleder, mag.scient., ph.d., professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning,

Syddansk Universitet.

Begrebet ”effekt” i sundhedsvidenskab og muligheden for at vurdere komplementær behandling.

Oplæg 4: Vinjar Magne Fønnebø, MD, MSc, dr. med., professor i forebyggende medisin og direktør ved NAFKAM

– Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin.

Forskning og informasjon i et vanskelig minefelt. Hvordan har vi løst utfordringen i Norge?

Paneldebat og spørgsmål fra salen.

Opsamling og perspektiver på dagen v. Carolina Magdalene Maier.

Referat fra konferencen

Onsdag den 10. februar kl 13.00 åbnede Alternativet dørene for en konference om komplementær behandling. Vi ønskede at sætte fokus på, hvordan vi i Danmark kan få en mere integreret sundhedssektor, hvor etableret og konventionel medicin og behandling i højere grad går hånd i hånd. Salen blev fyldt til det maximale af 150 deltagere og flere på venteliste. Det vidner om en stor interesse for koblingen mellem det etablerede og komplementære felt. Det er vi glade for i Alternativet, for vi mener nemlig at flere ved mere.

I Alternativet vil vi gøre sundhedsvæsenet endnu bedre. Det handler dermed ikke om at være for eller i mod komplementær behandling – men hellere, at man er nysgerrig. Alternativet ønsker således et styrket fokus på komplementær behandling, ved at satse på et forskningscenter for komplementær behandling.

På konferencen ønskede vi at hæve debatten væk fra at diskutere specifikke behandlingsformer til, hvordan vi tager de første skridt mod et integreret system. Det dannede grundlaget for spændende oplæg og efterfølgende debat med spørgsmål fra salen.

Et af konferencens centrale spørgsmål omhandlede evidensen ved komplementær behandling -hvordan kan man måle og forske på komplementær behandling? Alle oplægsholderne var enige om, at komplementær behandling kan bidrage til sundhedssystemet. Dog var panelet mere splittet omkring hvilket modeller, kriterier og mål man skal vurdere komplementær behandling ud fra.

I oplægget af professor og overlæge Asbjørn M. Drewes, efterlyste han nye `synergi´ modeller som kombinerer konventionelle og komplementære forskningsmetoder. Dette skal gøre vurdering og validering af komplementær behandling stærkere og mere troværdig. Det skal også føre til, at forskningsdesigns og metoder bliver sikrere.

Professor og forskningsleder, Helle Johannessen, ønskede at sætte patienternes sag og den subjektive følelse af komplementær behandling i fokus. Det kan gøres ved at se på betydningen af behandlingen for den enkelte patient fremfor, at komplementær behandling skal tilpasse sig konventionelle forskningsmetoder.

PhD og konsulent Lasse Skovgaard så både på forskningskriterier for komplementær behandling, og på hvordan man i fremtiden kan integrere komplementær behandling i praksis. Hans forslag indeholdt flere tiltag på flere niveauer i sundhedsvæsnet, herunder også kommunale komplementære sundhedshuse.

En fællesnævner for oplæggene var, at de gerne så en satsning på studier af højere validitet og kvalitet. Den fremtidige udfordring for et muligt forsknings- og informationscenter i Danmark ville således være at udvikle evidenstypologier inden for komplementær behandling – for som konferencen viste, er der mange relevante modeller. Hvordan vi kan udvikle holdbare forskningsmetoder for komplementær behandling og med mod og åbenhed i større grad supplere og integrere komplementær behandling i dagens sundhedsvæsen?

Det sidste oplæg kom fra norske Vinjar Magne Fønnebø. Han fortalte, hvordan man i Norge har oprettet et nationalt forsknings- og informationscenter i komplementær alternativ behandling (NAFKAM). Centrale erfaringer fra Norge var, at centerets forskning og information skal være helt neutral. Forskningscenteret skal hverken fremme eller modarbejde den komplementære behandling. Det betyder, at NAFKAM kan være tilknyttet og beskyttet af Universitet i Tromsø.

For os i Alternativet har konferencen givet stof til eftertanke om, hvilke opgaver og grundlæggende spørgsmål et fremtidigt center skal fokusere på i første omgang. Desuden, blev det bekræftet, hvor stor interesse og opbakning der er, for at få dette løftet op på den politiske agenda.